• Verzending NL | BE
 • Ophalen in Arkel
 • Nieuwste producten
 • Scherpe prijzen
 • 085 130 54 77

Verhuurvoorwaarden

Artikel 1 Betaling

 1. De huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven.
 2. De borg wordt vooraf betaald, tezamen met de prijs van het gehuurde product.
 3. Sportrental behoudt zich het recht om (gedeeltelijk) de borg niet terug te betalen als het gehuurde materiaal beschadigd wordt geretourneerd of als het gehuurde materiaal niet tijdig kan worden overgedragen aan Sportrental.
 4. Indien de schade aan het materiaal meer bedraagt dan de borg, dient Sportrental een claim in voor de resterende schade.
 5. Bij het totaal verloren gaan van een product worden de adviesprijzen in rekening gebracht.
 6. Storneringskosten worden doorberekend aan de klant.
 7. Sportrental kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door welke oorzaak dan ook niet gebruik kunnen maken van de gehuurde producten.

Artikel 2 Huurperiode

 1. De huurperiode begint op de ingangsdatum en eindigt na terug sturen of brengen van het product.
 2. Indien de huurperiode wordt overschreden doordat producten niet op tijd zijn terug gestuurd of gebracht, loopt de huur door tot het tijdstip van terug sturen van de gehuurde producten. De extra huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven.
 3. De huurperiode verlengen is alleen mogelijk na toestemming van Sportrental. Tegen de dan geldende tarieven.
 4. De gehuurde producten moeten worden terug gestuurd naar de opslag van Sportrental.

Artikel 3 Gebruik

 1. De gehuurde producten moeten worden ingeleverd in de staat waarin de gehuurde producten werden ontvangen.
 2. De gehuurde producten dienen met uiterste zorg te worden behandeld. Alle voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden om beschadigingen, verlies en/of diefstal te voorkomen.

Artikel 4 Schade, diefstal, verlies, letsel, risico en aansprakelijkheid

 1. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen en verlies van de gehuurde producten.
 2. Sportrental vergoedt geen reparatiekosten uitgevoerd door andere bedrijven.
 3. Producten worden volledig gehuurd op eigen risico. Sportrental is niet aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik.

Artikel 5 Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van de huurder worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren en optimale service te kunnen verlenen.

Artikel 6 Reserveren, wijzigen en annuleren

 1. Reserveringen kunnen tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd.
 2.  Indien binnen 14 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd behoudt Sportrental zich het recht om 50% van de huursom alsnog te factureren.
 3. Indien 7 dag voor of op dezelfde dag van de huurperiode wordt geannuleerd behoudt Sportrental zich het recht om 100% van de huursom alsnog te factureren.
 4. Tweedehands aangekochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Sportrental

KvK: 62319027
BTW-Identieficatienummer: NL002310038B32